یکشنبه , مهر ۲۸ ۱۳۹۸
خانه / فرهنگ و هنر / مذهبی /  نماز شکسته چه شرایطی دارد؟

 نماز شکسته چه شرایطی دارد؟

نماز شکسته چگونه است و چه شرایطی دارد؟

نماز شکسته مخصوص مسافر است. فرد مسافر در طول

سفر طی شرایط خاصی نمازش را شکسته می خواند و نمازهای چهار رکعتی را به صورت دو رکعتی بجا می آورد.

نماز شکسته چیست؟
نماز شکسته مخصوص مسافر است. فرد مسافر باید

نمازهای چهار رکعتی خود را که شامل نماز ظهر، عصر و

عشا می شود به صورت دورکعتی مانند نماز عصر بخواند.

نماز شکسته اگر قضا شد قضای آن هم شکسته خوانده

می شود.

مسافر چه کسی است؟
زمانی که فردی ۸ فرسخ (هر فرسخ بین ۵ تا ۵/۵ کیلومتر

است) معادل ۴۵ کیلومتر را به صورت رفت و برگشت از

شهر خود دور شود و قصد اقامت ده روزه یا بیشتر نداشته

باشد مسافر به حساب می آید.

نماز شکسته در قرآن
خداوند در آیه ۱۰۱ سوره نسا می فرماید:

«وَ إِذَا ضَرَ‌بْتُمْ فِی الْأَرْ‌ضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ‌وا مِنَ

الصَّلَاهِ إِنْ خِفْتُمْ أَن یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُ‌وا»

«و چون در زمین سفر کردید، اگر بیم داشتید که آنان که

کفر ورزیده‌اند به شما آزار برسانند، گناهى بر شما نیست

که نماز را کوتاه کنید.»

نماز شکسته در مذاهب مختلف:
در بین مذاهب اسلامی، امامیه و حنفیه شکسته بودن نماز

در سفر را واجب می دانند ولی فرقه مالکیه آن را مستحب

موکد و فرقه های شافعیه و حنبلیه آن را جایز می دانند.

امام صادق (ع) درباره نماز شکسته می فرمایند: «خداوند

هدیه ای به من و امتم کرامت فرموده که به دیگر امت ها

نداده است؛

افطار کردن روزه و شکسته شدن نماز در سفر. پس هر

کس چنین نکند، هدیه خداوند را رد کرده است.»

در چه شرایطی نماز شکسته خوانده می شود؟

شرط اول: آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است اگر رفتن

او کمتر از چهار فرسخ نباشد باید نماز را شکسته بخواند

بنابر این اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ باشد

باید نماز را تمام کند. اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ

باشد باید نماز را شکسته بخواند چه همان روز و شب

بخواهد برگردد یا غیر آن روز و شب .

اگر سفر، مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد یا انسان

نداند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، نباید نماز را

شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سفر او هشت

فرسخ است یا نه.

در صورتی که تحقیق کردن برایش مشقت دارد باید نمازش

را تمام بخواند و اگر مشقت ندارد بنابر احتیاط واجب باید

تحقیق کند که اگر دو عادل بگویند، یا بین مردم معروف

باشد که سفر او هشت فرسخ است نماز را شکسته

بخواند.

شرط دوم :آن که از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد

پس اگر به جایی که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت

کند و بعد از رسیدن به آن جا قصد کند جایی برود که با

مقداری که آمده هشت فرسخ شود،

چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته باید نماز را تمام

بخواند، ولی اگر بخواهد از آن جا هشت فرسخ برود یا چهار

فرسخ برود و به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز

بماند برگردد باید نماز را شکسته بخواند.

کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است مثلا برای

پیدا کردن گمشده ای مسافرت می کند و نمی داند که چه

مقدار باید برود تا آن را پیدا کند باید نماز را تمام بخواند ولی

در برگشتن چنانچه تا وطنش یا جایی که می خواهد ده روز

در آن جا بماند هشت فرسخ یا بیشتر باشد باید نماز را

شکسته بخواند و نیز اگر در بین رفتن قصد کند که چهار

فرسخ برود و برگردد چنانچه رفتن و برگشتن هشت فرسخ

شود باید نماز را شکسته بخواند.

مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم

داشته باشد هشت فرسخ برود پس کسی که از شهر

بیرون می رود و مثلا قصدش این است که اگر رفیق پیدا

کند سفر هشت فرسخی برود چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا می کند باید نماز را شکسته بخواند و اگر

اطمینان ندارد باید تمام بخواند.

کسی که قصد هشت فرسخ دارد اگر چه در هر روز مقدار

کمی راه برود وقتی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و

اذان آن را نشنود باید نماز را شکسته بخواند ولی اگر در

هر روز مقدار خیلی کمی راه برود که نگویند مسافر است

باید نمازش را تمام بخواند و احتیاط مستحب آن است که

هم شکسته و هم تمام بخواند.

کسی که در سفر به اختیار دیگری است مانند نوکری که با

آقای خود مسافرت می کند، چنانچه بداند سفر او هشت

فرسخ است ، باید نماز را شکسته بخواند.

کسی که در سفر به اختیار دیگری است اگر بداند یا گمان

داشته باشد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا

می شود باید نماز را تمام بخواند.

کسی که در سفر به اختیار دیگری است اگر شک دارد که

پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود یا نه باید

نماز را شکسته بخواند و نیز اگر شک او از این جهت است

که احتمال می دهد مانعی برای سفر او پیش آید چنانچه

احتمال او در نظر مردم بجا نباشد باید نمازش را شکسته

بخواند.

شرط سوم: آن که در بین راه از قصد خود برنگردد

پس اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود

برگردد، یا مردد شود، باید نماز را تمام بخواند.

اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود

چنانچه تصمیم داشته باشد که همان جا بماند یا بعد از ده

روزبرگردد یا در برگشتن و ماندن مردد باشد، باید نماز را

تمام بخواند.

اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود

و تصمیم داشته باشد که برگردد باید نماز را شکسته

بخواند.

اگر برای رفتن به محلی حرکت کند و بعد از رفتن مقداری از

راه بخواهد جای دیگری برود، چنانچه از محل اولی که

حرکت کرده تا جایی که می خواهد برود هشت فرسخ

باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد مردد شود که

بقیه راه را برودیا نه ، و در موقعی که مردد است راه نرود و

بعدتصمیم بگیرد که بقیه راه را برود باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد، مردد شود که

بقیه راه را برود یا نه، و در موقعی که مردد است مقداری

راه برود

و بعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ دیگر برود یا چهار

فرسخ برود و برگردد تا آخر مسافرت باید نماز را شکسته

بخواند.

اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد مردد شود که

بقیه راه را برود یا نه، و در موقعی که مردد است مقداری

راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود چنانچه

باقیمانده سفر او هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد

ولی بخواهد برود و برگردد باید نماز را شکسته بخواند ،

ولی اگر راهی که پیش از مردد شدن و راهی که بعد از آن

می رود روی هم هشت فرسخ باشد بنابر احتیاط، نماز را،

هم شکسته و هم تمام بخواند اگر چه جمع واجب نیست و

نماز شکسته است.

 

نماز شکسته,نحوه خواندن نماز شکسته,شرایط خواندن نماز شکستهکسی که شغلش مسافرت نیست باید نمازش را شکسته بخواند

 
شرط چهارم:آن که نخواهد پیش از رسیدن به هشت

فرسخ از وطن خود بگذرد.

یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند، پس کسی که می خواهد

پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، یا ده روز

در محلی بماند باید نماز را تمام بخواند.

کسی که نمی داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از

وطنش می گذرد یا نه، یا ده روز در محلی می ماند یا نه،

باید نماز را تمام بخواند.

کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از

وطنش بگذرد یا ده روز در محلی بماند و نیز کسی که مردد

است که از وطنش بگذرد یا ده روز در محلی بماند اگر از

ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود، باز هم باید

نماز را تمام بخواند ولی اگر باقیمانده راه هشت فرسخ

باشد یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد باید نماز

را شکسته بخواند.

شرط پنجم:آن که برای کار حرام سفر نکند:
اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر کند، باید نماز را تمام بخواند. و همچنین است اگر خود سفر حرام باشد، مثل آن که برای او ضرر داشته باشد، یا زن بدون اجازه شوهر سفری برود که بر او واجب نباشد، ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

سفری که اسباب اذیت پدر و مادر باشد حرام است و

انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد.

کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر

نمی کند اگر چه در سفر، معصیتی انجام دهد مثلا غیبت

کند یا شراب بخورد باید نماز را شکسته بخواند.

اگر مخصوصا برای آن که کار واجبی را ترک کند مسافرت

نماید نمازش تمام است پس کسی که بدهکار است اگر

بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند چنانچه

در سفر نتواند بدهی خود را بدهد مخصوصا برای فرار از

دادن قرض مسافرت نماید باید نماز را تمام بخواند ولی اگر

مخصوصا برای ترک واجب مسافرت نکند باید نماز را

شکسته بخواند و احتیاط مستحب آن است که هم

شکسته و هم تمام بخواند.

اگر سفر او سفر حرام نباشد ولی حیوان سواری یا مرکب

دیگری که سوار است غصبی باشد نمازش شکسته است

ولی اگر در زمین غصبی مسافرت کند بنابر احتیاط واجب

باید نماز را، هم شکسته و هم تمام بخواند.

کسی که با ظالم مسافرت می کند اگر ناچار نباشد

ومسافرت او کمک به ظالم باشد باید نماز را تمام بخواند و

اگر ناچارباشد یا مثلا برای نجات دادن مظلومی با او

مسافرت کند، نمازش شکسته است .

اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند حرام نیست و باید

نماز را شکسته بخواند.

اگر برای لهو و خوشگذرانی به شکار رود نمازش تمام

است و چنانچه برای تهیه معاش به شکار رود نمازش

شکسته است و اگر برای کسب و زیاد کردن مال برود

احتیاط واجب آن است که نماز را، هم شکسته و هم تمام

بخواند و باید روزه نگیرد.

کسی که برای معصیت سفر کرده، موقعی که از سفر

برمی گردد اگر توبه کرده، باید نماز را شکسته بخواند و اگر

توبه نکرده، و چیزی هم که بازگشت را از جزئیت سفر

معصیت خارج کند حادث نشده باشد باید تمام بخواند و

احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند.

کسی که سفر او سفر معصیت است، اگر در بین راه از

قصد معصیت برگردد چنانچه باقیمانده راه هشت فرسخ

باشد یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد باید نماز

را شکسته بخواند.

کسی که برای معصیت سفر نکرده اگر در بین راه قصد

کندکه بقیه راه را برای معصیت برود، باید نماز را تمام

بخواند ولینمازهایی را که شکسته خوانده صحیح است .

 اپیلاسیون ناحیه تناسلی چه حکمی دارد
آیا می دانید:

درباره ی dehnews

دهنیوز جامع ترین مجله خبری تفریحی شامل : اخبار،پزشکی،سرگرمی،روانشناسی،زناشویی،دکوراسیون،آشپزی،گردشگری،مدل لباس،گالری عکس،قیمت ارز،دارو ها،دانستنی ها،آرایش و زیبایی

مطلب پیشنهادی

فلسفه نماز خواندن چیست؟

فلسفه نماز خواندن چیست؟